Mediation

Helaas komt het bij de beste bedrijven voor wanneer er sprake is van meerdere eigenaren en/of directeuren. Er ontstaat een ernstig conflict en onderling lijken de problemen niet meer oplosbaar. Het is ook mogelijk dat u in conflict raakt met een klant en u komt er samen niet meer uit. In veel gevallen eindigt een dergelijk conflict voor de rechter, maar hoe je het ook wendt of keert, het geschil moet opgelost worden.

Mediation is een mogelijkheid om een gang naar de rechter voor te zijn. Wij kunnen die rol als Mediator vervullen als onafhankelijk bemiddelaar. In specifieke gevallen schakelen we hierbij ook specialisten in. Hiermee kunnen waarborgen dat onze inbreng niet alleen onafhankelijk is, maar ook met kennis onderbouwd.

Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten kosten energie en geld. Wanneer een werknemer een gevoel van onvrede heeft en zich niet prettig voelt op zijn werk, gaat dit ten koste van zijn prestaties en neemt de kans op ziekteverzuim toe. Arbeidsconflicten gaan vaak samen met veel emotie, boosheid, machteloosheid en als gevolg daarvan de nodige stress. De werknemer ziet er steeds meer tegenop om naar het werk te gaan. Directe collega’s en ook de werkgever voelen zich in deze situatie over het algemeen ongemakkelijk. Arbeidsconflicten kosten de werkgever ongemerkt veel tijd en geld. Uit onderzoek blijkt dat een gemiddeld conflict dat niet wordt opgelost al snel ruim 50.000 euro kost.

Alles met elkaar kent een conflict dan alleen verliespunten en dat wil niemand. Arbeidsmediaton heeft haar kracht al vaker bewezen. Een mediator is een buitenstaander die met u op zoek gaat naar oplossingen met respect voor ieders belang. De mediator oordeelt niet en neemt geen besluiten over de lopende kwestie.

De kracht van een conflict

Conflicten kunnen ook louterend werken; zij kunnen een verhelderende werking hebben, reële problemen aan de orde stellen en onopgemerkte knelpunten naar voren worden brengen. Een mediator is ook dan de aangewezen persoon om in deze fase het gesprek te stimuleren. Partijen horen dan van elkaar welke emoties maar ook belangen er zijn voor ieder. Met de kennis over wat de ander beweegt is de stap naar een bevredigende oplossing veel beter te nemen. Zo kan escalatie van conflicten worden voorkomen. Zo kan een werksfeer ook positief gestimuleerd worden en worden veranderingen op het werk of binnen de functie veel beter ontvangen.

Maar ook wanneer het conflict dusdanig is geëscaleerd dat de werknemer zich ziek heeft gemeld vanwege het arbeidsconflict, is mediation bij uitstek geschikt om te komen tot hoor en wederhoor in samenspraak. De mediator zal het gesprek stimuleren en zo beide partijen vragen te tot een bevredigende oplossing.

Exit mediation

Het kan ook zo zijn dat partijen er tijdens mediation achter komen dat het, om wat voor reden dan ook, beter is om afscheid van elkaar te nemen. In dat geval maken partijen in een exit-mediation onder begeleiding van de mediator afspraken over de beëindiging van het dienstverband. De rechten en plichten die zijn opgenomen in de arbeidswet komen dan ook ter sprake.

Samengevat kan arbeidsmediation de volgende uitkomsten hebben:

  • Voorkomen van verdere escalatie van het conflict;
  • Herstel van relatie tussen beide partijen;
  • Re-integratie op de eigen werkplek;
  • Re-integratie elders in het bedrijf/ Re-integratie bij een andere werkgever;
  • • Verbreken van de arbeidsverhouding, d.m.v. exit-mediation.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Recente berichten