Administratiekantoor Cijferadvies: Administratie en Controlling “to the point”

Administratiekantoor, Boekhouder, Financial- of Business Controller?

Boekhouder, Financial Controller en managementinformatieDe zwaarte van een financiële kracht is sterk afhankelijk van de grootte van de onderneming. Wat voor de ZZP’er een “Boekhouder” is, is voor een MKB-onderneming met personeel een “Financial Controller”. In de basis gaat het natuurlijk om de financiële administratie te verzorgen, maar de invulling van de functie maakt een duidelijk verschil.

Voor beide rollen is het belangrijk dat je begrijpt wat er van je wordt gevraagd. Administratiekantoor Deventer heeft ervaring met de verschillende petten die je als financiële man moet kunnen opzetten. Wij kunnen u daarom ondersteunen, ongeacht uw type onderneming en bovendien doen we dat graag.

Als Business Controller gaan we nog een stapje verder. Naast de verantwoordelijkheid over de gehele Financiële Administratie, komt daar de procesmatige gang van zaken bij kijken. Dat betekent verbetering van de bedrijfsprocessen en een verdergaande managementinformatie.

Managementinformatie

Boekhouder, Financial Controller en managementinformatieIedere organisatie heeft behoefte aan goede managementinformatie, maar tegelijkertijd is het toch nog een groot probleem om cijfers tijdig en volledig beschikbaar te hebben. Het is hiervoor noodzakelijk dat er een goede procesgang wordt gehanteerd voor de verwerking van de informatie, maar daarbij is een goed managementinformatiesysteem zeker zo belangrijk. Afhankelijk van uw bedrijfsgrootte en wensen kunnen wij hiervoor Exceloverzichten gebruiken of het pakket Visionplanner voor financiële managementinformatie. Voor beide pakketten geldt dat het om degelijke software gaat met veel mogelijkheden. In beide kunnen ook operationele gegevens kunnen worden toegevoegd aan uw financiële data. Visionplanner is een meer specialistische oplossing, die eenduidig werkt en mogelijkheden biedt voor de forecast, meerjarenbegroting en liquiditeitsprognoses.

Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om kengetallen te definiëren en in uw rapportages op te nemen. Waar Visionplanner zich met name mee weet te onderscheiden is door de balansprognose die het berekend vanuit een bepaald balansmoment en het door u ingevoerde budget. Lees meer over Visonplanner

Recente berichten